Akademik ve Pratik İngilizce

Ülkemizdeki yabancı dil eğitimi sisteminde çoğunlukla dil bilgisine ağırlık verilmekte ancak dinleme ve özellikle konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, öğrenciler yabancılarla iletişim kurmakta ve sürdürmede zorlanmakta ve dili etkili bir şekilde kullanamamaktadırlar. 

Özel İLKE Eğitim Kurumları, dil eğitimindeki bu çarpıklığın farkında olarak öğrencilerimizin İngilizcenin pratik kullanımına yönelik dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.  Yabancı öğretmenler eşliğindeki derslerde tüm öğrencilerimizi dili hem akademik anlamda hem de günlük yaşamda rahatlıkla kullanabilecekleri bir seviyeye getirmeyi hedefliyoruz.

Image Map
Web Tasarım - Avatajweb